Algemene voorwaarden

tèn company bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijvingsnummer 20149389. Adres: Duivenlaar 45, 4854 GK in Bavel. Het BTW nummer is 820426398B01. Contactpersoon: Winny van der Burgt, winny.vanderburgt@tencompany.org

WAT DOE IK ALS ER EEN FOUT IN MIJN BESTELLING IS ONTSTAAN?
Ook al doen we ons best fouten te voorkomen, kan het gebeuren dat er fouten ontstaan. Als u een fout ontdekt in uw bestelling, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen proberen deze fout te herstellen.

Heeft u een klacht? Laat het ons dan weten. winny.vanderburgt@tencompany.org Wij zullen ons best doen om te zoeken naar een oplossing.

Europese onlineplatform voor geschilbeslechting

LEVERING
Wij doen er alles aan om het artikel op tijd te bezorgen. Het is echter mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.

Levering binnen 4-5 dagen

RETOURNEREN & BEDENKTIJD
U heeft wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd, vanaf de datum dat u het product heeft ontvangen. U kunt binnen deze periode retourneren naar Duivenlaar 45, 4854 GK Bavel. Het uitgangspunt hierbij is dat het product nog in perfecte staat is.

PRIJS
Op de factuur staat duidelijk vermeld hoe hoog de prijs is en wordt ook het BTW bedrag genoemd.

VERZENDKOSTEN
De verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht en locatie van verzending. (Binnen Nederland, binnen eu of wereldwijd)

BETALING
Wij vragen u het bedrag binnen 7 dagen over te maken. U heeft de keuze uit verschillende betalingsmogelijkheden.

Terms and conditions

tèn company bv is registered with the Chamber of Commerce under registration number 20149389. Address: Duivenlaar 45, 4854 GK in Bavel, the Netherlands. The VAT number is 820426398B01. Contact person: Winny van der Burgt, winny.vanderburgt@tencompany.org

WHAT IF SOMETHING WENT WRONG?
Even if we do our best to prevent mistakes, errors may occur. If you find an error in your order, please contact us. We will try to fix this error.

Do you have a complaint? Let us know. winny.vanderburgt@tencompany.org We will do our best to find a solution.

European online dispute resolution platform

DELIVERY
We are committed to deliver the item on time. However, delivery may be delayed due to circumstances.

Delivery within 4-5 days

RETURN & DURATION
You are legally entitled to reconsider your order 14 days from the date you received the product. You can return to Duivenlaar 45, 4854 GK Bavel, The Netherlands within this period. The starting point here is that the product is still in perfect condition.

PRICE
The invoice clearly states how high the price is and also the VAT amount.

SHIPPING COSTS
The shipping costs depend on the weight and location of shipping. (Within the Netherlands, within EU or worldwide)

PAYMENT
We ask you to transfer the amount within 7 days. You have a choice of different payment options.